Sessió 13/2019 Ordinària de Ple Diputació del 24 d'octubre de 2019

Ple Diputació - Ordinària 24/10/2019 11:00h Publicat el: 13/12/19 09:15h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 01' 15'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES .

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 29' 12'' 1 Intervencions
  1h 05' 50'' 5 Intervencions
  1h 09' 28'' 5 Intervencions