Sessió 14/2019 Ordinària de Ple Diputació del 21 de novembre de 2019

Ple Diputació - Ordinària 21/11/2019 11:00h Publicat el: 14/01/20 14:44h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 01' 12'' 3 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES .

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 14' 00'' 1 Intervencions
  1h 36' 33'' 1 Intervencions
  1h 36' 37'' 9 Intervencions