Sessió 15/2019 Ordinària de Ple Diputació del 19 de desembre de 2019

Sessió 15/2019 Ordinària de Ple Diputació del 19 de desembre de 2019

Ple Diputació - Ordinària 19/12/2019 11:00h Publicat el: 11/02/20 14:42h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE PATRIMONI.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 17' 55'' 1 Intervencions
  1h 44' 02'' 1 Intervencions
  1h 44' 08'' 9 Intervencions