Sessió 1/2020 Ordinària de Ple Diputació del 16 de gener de 2020

Sessió 1/2020 Ordinària de Ple Diputació del 16 de gener de 2020

Ple Diputació - Ordinària 16/01/2020 11:00h Publicat el: 12/03/20 13:29h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 03' 49'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES .

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 43' 57'' 1 Intervencions
  2h 21' 26'' 1 Intervencions
  2h 21' 30'' 9 Intervencions