Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Diputació del 21 de febrer de 2020

Ple Diputació - Ordinària 21/02/2020 11:00h Publicat el: 22/05/20 09:13h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 01' 37'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TURISME.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  2h 15' 39'' 1 Intervencions
  3h 53' 56'' 1 Intervencions
  3h 54' 00'' 1 Intervencions