Sessió 3/2020 Ordinària de Ple Diputació del 24 d'abril de 2020

Ple Diputació - Ordinària 24/04/2020 10:00h Publicat el: 12/06/20 14:57h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 07' 33'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

  2h 23' 53'' 10 Intervencions
  3h 02' 40'' 1 Intervencions
  3h 03' 00'' 3 Intervencions