Sessió 4/2020 Ordinària de Ple Diputació del 28 de maig de 2020

Ple Diputació - Ordinària 28/05/2020 10:00h Publicat el: 23/07/20 13:24h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 06' 31'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNIS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  3h 49' 38'' 3 Intervencions
  3h 59' 17'' 3 Intervencions