Sessió 5/2020 Ordinària de Ple Diputació del 18 de juny de 2020

Ple Diputació - Ordinària 18/06/2020 10:00h Publicat el: 07/09/20 09:28h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 06' 00'' 4 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 49' 24'' 1 Intervencions
  3h 48' 55'' 1 Intervencions
  3h 49' 01'' 1 Intervencions