Sessió 6/2020 Ordinària de Ple Diputació del 30 de juliol de 2020

Ple Diputació - Ordinària 30/07/2020 10:00h Publicat el: 08/10/20 19:10h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 10' 43'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTRACTACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 57' 27'' 1 Intervencions
  2h 37' 02'' 0 Intervencions
  2h 37' 02'' 4 Intervencions