Sessió 7/2020 Ordinària de Ple Diputació del 17 de setembre de 2020

Sessió 7/2020 Ordinària de Ple Diputació del 17 de setembre de 2020

Ple Diputació - Ordinària 17/09/2020 10:00h Publicat el: 13/11/20 13:45h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 08' 34'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT.

Seguiment, control i gestió corporativa.

  2h 49' 14'' 1 Intervencions
  4h 30' 39'' 0 Intervencions
  4h 30' 40'' 5 Intervencions