Sessió 8/2020 Ordinària de Ple Diputació del 15 d'octubre de 2020

Sessió 8/2020 Ordinària de Ple Diputació del 15 d'octubre de 2020

Ple Diputació - Ordinària 15/10/2020 10:00h Publicat el: 11/12/20 11:24h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 06' 48'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE NOVES TECNOLOGIES.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 32' 45'' 1 Intervencions
  2h 52' 30'' 5 Intervencions
  2h 58' 21'' 5 Intervencions