Sessió 9/2020 Ordinària de Ple Diputació del 19 de novembre de 2020

Ple Diputació - Ordinària 19/11/2020 10:00h Publicat el: 14/01/21 11:32h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 07' 03'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE NOVES TECNOLOGIES.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 51' 17'' 1 Intervencions
  3h 20' 15'' 1 Intervencions
  3h 20' 21'' 8 Intervencions