Sessió 10/2020 Ordinària de Ple Diputació del 17 de desembre de 2020

Ple Diputació - Ordinària 17/12/2020 10:00h Publicat el: 10/02/21 13:01h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 05' 16'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTRACTACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE PATRIMONI.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  2h 34' 10'' 0 Intervencions
  2h 34' 12'' 1 Intervencions
  2h 34' 15'' 4 Intervencions