Sessió 1/2021 Ordinària de Ple Diputació del 21 de gener de 2021

Ple Diputació - Ordinària 21/01/2021 10:00h Publicat el: 12/03/21 14:29h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 07' 32'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTRACTACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 39' 26'' 1 Intervencions
  2h 08' 31'' 1 Intervencions
  2h 08' 33'' 5 Intervencions