Sessió 2/2021 Ordinària de Ple Diputació del 18 de febrer de 2021

Ple Diputació - Ordinària 18/02/2021 10:00h Publicat el: 12/04/21 11:52h

Convocatòria

Acta

  0h 05' 54'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 54' 51'' 1 Intervencions
  2h 53' 36'' 1 Intervencions
  2h 53' 39'' 10 Intervencions