Sessió 3/2021 Ordinària de Ple Diputació del 18 de març de 2021

Sessió 3/2021 Ordinària de Ple Diputació del 18 de març de 2021

Ple Diputació - Ordinària 18/03/2021 10:00h Publicat el: 24/05/21 11:33h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 06' 55'' 10 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE NOVES TECNOLOGIES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 48' 20'' 57 Intervencions