Sessió 4/2021 Ordinària de Ple Diputació del 15 d'abril de 2021

Sessió 4/2021 Ordinària de Ple Diputació del 15 d'abril de 2021

Ple Diputació - Ordinària 15/04/2021 10:00h Publicat el: 11/06/21 10:09h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 07' 00'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTRACTACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 35' 00'' 0 Intervencions
  2h 57' 11'' 4 Intervencions