Sessió 5/2021 Ordinària de Ple Diputació del 27 de maig de 2021

Ple Diputació - Ordinària 27/05/2021 10:00h Publicat el: 09/07/21 12:18h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 08' 35'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  2h 48' 00'' 1 Intervencions
  4h 09' 15'' 1 Intervencions
  4h 09' 18'' 5 Intervencions