Sessió 6/2021 Ordinària de Ple Diputació del 17 de juny de 2021

Sessió 6/2021 Ordinària de Ple Diputació del 17 de juny de 2021

Ple Diputació - Ordinària 17/06/2021 10:00h Publicat el: 10/09/21 12:18h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 05' 55'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 04' 25'' 0 Intervencions
  2h 50' 45'' 1 Intervencions
  2h 50' 49'' 6 Intervencions