Sessió 7/2021 Ordinària de Ple Diputació del 15 de juliol de 2021

Sessió 7/2021 Ordinària de Ple Diputació del 15 de juliol de 2021

Ple Diputació - Ordinària 15/07/2021 10:00h Publicat el: 18/10/21 13:34h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 05' 12'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TURISME.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE NOVES TECNOLOGIES.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 39' 33'' 1 Intervencions
  2h 34' 03'' 3 Intervencions
  2h 46' 29'' 7 Intervencions