Sessió 8/2021 Ordinària de Ple Diputació del 16 de setembre de 2021

Ple Diputació - Ordinària 16/09/2021 10:00h Publicat el: 18/10/21 13:35h

Convocatòria

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 09' 30'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TURISME.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 53' 27'' 1 Intervencions
  3h 34' 10'' 1 Intervencions
  3h 34' 20'' 6 Intervencions