Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Diputació del 18 de novembre de 2021

Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Diputació del 18 de novembre de 2021

Ple Diputació - Ordinària 18/11/2021 10:00h Publicat el: 10/12/21 10:18h
Document

Convocatòria

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS 8. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament del Poal de la recaptació en via executiva dels valors meritats amb data anterior a la d’aquest acord de diversos ingressos de dret públic. 9. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament d’Espot de la recaptació en via executiva dels valors meritats amb data anterior a la d’aquest acord de diversos ingressos de dret públic. 10. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament de Clariana de Cardener de la recaptació en via executiva dels valors meritats amb data anterior a la d’aquest acord de les sancions administratives previstes en Ordenances i Reglaments municipals. 11. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament de Bellvís de la recaptació en via executiva dels valors meritats amb data anterior a la d’aquest acord de multes i sancions. 12. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament d’Alpicat de la recaptació en via executiva dels valors meritats amb data anterior a la d’aquest acord de multes coercitives i sancionadores. 13. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu de la gestió i recaptació en via voluntària i executiva de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 14. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament de Farrera de la recaptació en via voluntària i executiva de la Taxa per subministrament d’aigua.
  0h 19' 01'' 1 Intervencions
  1h 58' 37'' 1 Intervencions
  1h 58' 57'' 10 Intervencions