Sessió 11/2021 Ordinària de Ple Diputació del 16 de desembre de 2021

Ple Diputació - Ordinària 16/12/2021 10:00h Publicat el: 10/02/22 13:27h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 02' 26'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 50' 06'' 0 Intervencions
  2h 24' 30'' 1 Intervencions
  2h 52' 34'' 6 Intervencions