Sessió 1/2022 Ordinària de Ple Diputació del 24 de gener de 2022

Sessió 1/2022 Ordinària de Ple Diputació del 24 de gener de 2022

Ple Diputació - Ordinària 24/01/2022 10:00h Publicat el: 11/03/22 13:04h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 08' 52'' 1 Intervencions

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 59' 10'' 1 Intervencions
  1h 42' 43'' 1 Intervencions
  1h 42' 47'' 7 Intervencions