Sessió 2/2022 Ordinària de Ple Diputació del 17 de febrer de 2022

Sessió 2/2022 Ordinària de Ple Diputació del 17 de febrer de 2022

Ple Diputació - Ordinària 17/02/2022 10:00h Publicat el: 13/04/22 13:15h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 03' 10'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 06' 50'' 1 Intervencions
  2h 14' 12'' 1 Intervencions
  2h 14' 15'' 7 Intervencions