Sessió 3/2022 Ordinària de Ple Diputació del 17 de març de 2022

Sessió 3/2022 Ordinària de Ple Diputació del 17 de març de 2022

Ple Diputació - Ordinària 17/03/2022 10:00h Publicat el: 12/05/22 12:12h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 06' 44'' 2 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  1h 04' 10'' 1 Intervencions
  2h 51' 40'' 1 Intervencions
  2h 51' 47'' 7 Intervencions