Sessió 4/2022 Ordinària de Ple Diputació del 21 d'abril de 2022

Sessió 4/2022 Ordinària de Ple Diputació del 21 d'abril de 2022

Ple Diputació - Ordinària 21/04/2022 10:00h Publicat el: 08/06/22 11:47h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 02' 26'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 29' 24'' 1 Intervencions
  0h 29' 25'' 5 Intervencions