Sessió 05/2022 Ordinària de Ple Diputació del 19 de maig de 2022

Ple Diputació - Ordinària 19/05/2022 10:00h Publicat el: 08/06/22 11:47h

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

  0h 01' 50'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT.

SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

  0h 43' 10'' 1 Intervencions
  2h 26' 10'' 1 Intervencions
  2h 26' 15'' 7 Intervencions