Sessió Ple 6/2022 Ordinària de Ple Diputació del 16 de juny de 2022

Sessió Ple 6/2022 Ordinària de Ple Diputació del 16 de juny de 2022

Ple Diputació - Ordinària 16/06/2022 10:00h Publicat el: 14/09/22 12:03h
Document

Convocatòria

Acta

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 02' 42'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS

13.- SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.-

13 d) Mocions.

  2h 34' 25'' 1 Intervencions
  2h 34' 28'' 5 Intervencions