Sessió Ple 12/2023 Ordinària de Ple Diputació del 19 d'octubre de...

Sessió Ple 12/2023 Ordinària de Ple Diputació del 19 d'octubre de 2023

Ple Diputació - Ordinària 19/10/2023 09:00h Publicat el: 13/12/23 12:42h
  Anar als documents
  0h 02' 44'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 03' 04'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ

17. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  0h 33' 40'' 4 Intervencions
  0h 34' 42'' 1 Intervencions

d) Mocions.

  1h 00' 01'' 1 Intervencions
  1h 00' 02'' 11 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta