Sessió Ple 13/2023 Ordinària de Ple Diputació del 27 de novembre ...

Sessió Ple 13/2023 Ordinària de Ple Diputació del 27 de novembre de 2023

Ple Diputació - Ordinària 27/11/2023 10:00h Publicat el: 17/01/24 14:31h
  Anar als documents
  0h 03' 09'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 03' 31'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS EXTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, ACCIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT

17. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  1h 11' 44'' 2 Intervencions
  1h 11' 49'' 2 Intervencions
  1h 12' 15'' 1 Intervencions
  1h 12' 18'' 1 Intervencions
  1h 12' 19'' 3 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta