Sessió Ple 14/23 Ordinària de Ple Diputació del 21 de desembre de...

Sessió Ple 14/23 Ordinària de Ple Diputació del 21 de desembre de 2023

Ple Diputació - Ordinària 21/12/2023 10:00h Publicat el: 09/02/24 10:00h
  Anar als documents
  0h 02' 14'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 02' 36'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS EXTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ

  0h 16' 25'' 4 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA

11. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  0h 27' 42'' 1 Intervencions
  0h 27' 49'' 3 Intervencions

d) Mocions.

  1h 13' 20'' 5 Intervencions
  1h 13' 17'' 1 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta