Sessió Ple 01/24 Ordinària de Ple Diputació del 29 de gener de 2024

Sessió Ple 01/24 Ordinària de Ple Diputació del 29 de gener de 2024

Ple Diputació - Ordinària 29/01/2024 10:00h Publicat el: 11/03/24 09:41h
  Anar als documents
  0h 01' 11'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 01' 35'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIAL, ACCIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT

10. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  0h 32' 27'' 1 Intervencions
  0h 32' 30'' 2 Intervencions

d) Mocions.

  1h 00' 07'' 1 Intervencions
  1h 00' 09'' 13 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta