Sessió Ple 02/24 Ordinària de Ple Diputació del 15 de febrer de 2024

Sessió Ple 02/24 Ordinària de Ple Diputació del 15 de febrer de 2024

Ple Diputació - Ordinària 15/02/2024 10:00h Publicat el: 12/04/24 09:41h
  Anar als documents
  0h 00' 22'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 00' 48'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS EXTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE NOVES TECNOLOGIES

8. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  0h 21' 07'' 1 Intervencions
  0h 21' 09'' 2 Intervencions

d) Mocions.

  0h 29' 06'' 3 Intervencions
  0h 29' 00'' 1 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta