Sessió PLE 03/24 Ordinària de Ple Diputació del 21 de març de 2024

Sessió PLE 03/24 Ordinària de Ple Diputació del 21 de març de 2024

Ple Diputació - Ordinària 21/03/2024 10:00h Publicat el: 17/05/24 09:55h
  Anar als documents
  0h 02' 55'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 03' 22'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS EXTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I PLANIFICACIÓ

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, ACCIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT

25. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  1h 02' 38'' 1 Intervencions
  1h 02' 47'' 2 Intervencions

d) Mocions.

  1h 28' 37'' 1 Intervencions
  1h 28' 44'' 17 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta