Sessió Ple 04/24 Ordinària de Ple Diputació del 18 d'abril de 2024

Sessió Ple 04/24 Ordinària de Ple Diputació del 18 d'abril de 2024

Ple Diputació - Ordinària 18/04/2024 10:00h Publicat el: 13/06/24 13:42h
  Anar als documents
  0h 00' 57'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 01' 14'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS EXTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS

  0h 22' 00'' 2 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS

9. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  0h 21' 59'' 1 Intervencions

d) Mocions.

  0h 22' 28'' 1 Intervencions
  0h 22' 32'' 8 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta