Sessió Ple 05/24 Ordinària de Ple Diputació del 23 de maig de 2024

Sessió Ple 05/24 Ordinària de Ple Diputació del 23 de maig de 2024

Ple Diputació - Ordinària 23/05/2024 10:00h Publicat el: 13/06/24 13:43h
  Anar als documents
  0h 01' 29'' 2 Intervencions

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA

  0h 01' 49'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS EXTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, ACCIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA

15. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

  0h 51' 31'' 4 Intervencions
  0h 52' 24'' 2 Intervencions

d) Mocions.

  1h 15' 05'' 1 Intervencions
  1h 15' 06'' 13 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta